Son Dakika
  • Loading
A+ A A-

Resmi İlan

YazarlarımızManşetler

 

ibrahim-aydn-150x150.jpgBismillah en kısa anlamıyla Allah’ın adıyla demektir. Üstad Bediüzzaman (ra) hazretlerinin bu mübarek kelimeyi hemen ilk cümleye ve cümlenin en başına koyması, daha bu kelimenin mana derinliğine girmeden onun zikriyle dersine başlaması da, bu derslerin baştan sona hayır olduğunun bir göstergesidir denilebilir, öyledir de. Bunu daha iyi anlamak için “hayr”ın tanımını yapıp, bu kıymettar eserlerin bu tanıma uyup uymadığına bakmak kâfidir. Merak edenleri Risale-i Nur’a havale edip “hayır” nedir, ne değildir, bunun anlamı üzerinde kısaca duralım.
Hayır, öyle bir şey olmalı ki; o hayra Bismillah’la başlandığında bereketlensin, daha da kolay yapılabilir bir hale gelsin, zor işlerimiz kolaylaşsın. Çünkü Bismillahın içindeki Allah lafzı, Allah’ın bütün sıfat ve esmasını kapsar. Yani Bismillah diyen kişi, Allah’ın bütün sıfat ve isimlerini şefaatçi kabul ederek o işe başlıyor. O halde bu kelime Allah’ın hayırdan murad ettiği işlerde kullanılmalıdır. Allah’ın indinde hayırdan murad ne ise, o işlerde, bu kelime berekete, kolaylığa ve güzelliklere vesiledir. Yoksa her yapılan işte bu mübarek kelimenin kullanılması o işin bereketlenmesi manasına gelmez. Bunun için yapılan amelin hayır olması şartı vardır. İnsanların kendisi için, kendine menfaat sağlayan şeyler, her ne kadar o kişi açısından hayır ise de, Allah’ın o işlerden razı olup olmaması halinde bir zıtlık söz konusu olabilir. Yani insan keyfine göre kendi işine yarayan her şeye hayırdır, güzeldir, iyidir diyebilir.
Ancak, Allah kulun hoşlandığı o işe razı olmayabilir. Buda o kişinin hayır tanımının yanlış olduğunu gösterir. Öyle ise hayır olan her şey, Allah’ın rızasına bakar. O razı ise hayırdır, değilse şerdir. Üstad hazretleri Yirmi Birinci Söz’de bu merakımızı mucip meseleye şu şekilde izah getirmiştir: “Amma mezhep-i hak olan Ehli Sünnet ve Cemaat derler ki: “Cenabı Hak bir şeye emreder, sonra hasen olur. Nehyeder, sonra kabih olur.” Demek emirle güzellik, nehiyle çirkinlik tahakkuk eder.” Yani bir amelin hayır ve güzel olan ameller içerisinde zikredilebilmesi için Allah’ın onu emretmesi şartı vardır. Allah’ın nehyettiği, yasakladığı şeylerde ise hayır değil, şer vardır. Öyle ise Onun rızası olmayan işlerde hayır, bereket ve kolaylık yoktur. Misal; hırsızlık bir insan için maddi menfaat sağlayabilir. Bu o kişiye göre güzel olsa dahi Allah onu yasakladığı için o iş şer hükmüne geçmiştir. Çünkü gerçek hayır Allah indinde umumun menfaatini içeren hayırdır. Şahısların keyfi menfaatlerine göre Allah’ın hükmü değişmez. Çirkin olduğu için o amelleri yasaklamış değildir. Yasakladığı için o ameller çirkin olmuştur. Çünkü Allah her şeyin mahiyetini, evvelinde ve ahirinde görendir, bilendir. Bu sebeple de Allah’a göre şer olan, insanların ise heva, heves ve şeytana hizmet eden ve nefsi arzularına bakan amellere Bismillah ile başlamakta ne bereket, ne kolaylık ve ne de hayır vardır. Kur’an’ın her bir suresi Onun adıyla başlar (Tevbe Suresi haric). Bütün tefsirler, mealler, hayırlı işler Onun adıyla başlar. Üstad hazretleri de Risale-i Nurlarda ilk ders olarak Bismillah’a başlarken yine Bismillahla başlamıştır. Bu nedenle de bu vecizemizin hemen devamında “Biz dahi başta onunla başlarız” demeyip daha kapsamlı bir ifade olan “Biz dahi başta ona başlarız” demiştir. Bu açıdan baktığımızda diyebiliriz ki her risale Ona ve Onunla başlayan bir risaledir. Çünkü hem Bismillah en baştadır, hem de bütün risaleler Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerini gösteren, tefekküre vesile olan dersler hükmündedir. Bununla birlikte Allah’ın ismiyle başlanmayan güzel bir amelde de hayır yoktur. Amel çirkin olmayabilir ancak Onun ismi olmadan başlamışsa o amelde bereket, kolaylık, güzellik yoktur. Misal olarak, sadece Bismillah’ın berekete vesile oluşu ile ilgili şu hadisi verebiliriz: Hz. Âişe anlatıyor; Allah Resulü -sallallâhu aleyhi ve sellem- bir defasında ashabından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Bir bedevî gelerek yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz: “Eğer bu kimse «bismillâh» deseydi yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit «bismillâh» desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa: «Başında da sonunda da bismillah» desin!” buyurdu. (İbn-i Mâce, Et’ime 7; Ebû Dâvûd, Et’ime, 15) Allah cc. Bismillahta hayrı, hayırda Bismillahı bulan ve zikreden kullarından eylesin bizleri, amin.

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin